COVID-19 и Добри практики за предотвратяване на разпространението на заболяванията

Intertek Academy акредитация

 

По време на тази безпрецедентна за света криза ние се ангажираме да осигурим на нашите клиенти и партньори цялото възможно съдействие и подкрепа, за да бъдат уверени в способността на служителите си да поддържат строги мерки на почистване, висока лична хигиена, намаляване на риска. 

Цели на курса
 • Разбиране на ефективните мерки за предотвратяване на разпространението на заболяванията;
 • Представяне на добри практики за управление на кризи, поддържане на непрекъсваемостта на дейността и поддържането на безопасни и ефективни дейности.
Теми на курса
 • COVID 19 – преглед (инкубационен период; начини на разпространение);
 • Мерки за предпазване;
 • Лична хигиена;
 • Използване на ръкавици;
 • Използване на маски;
 • Други предпазни средства;
 • Управление на извънредни ситуации и кризи;
 • Добри практики от стандартите за здраве и безопасност (ISO 45001 и ISO 45003);
 • Добри практики от стандартите за осигуряване на непрекъсваемост на дейностите;
 • Казуси и упражнения. 
Профил на участниците
Обучението е подходящи за всички, които искат да повишат компетентността си по отношение на COVID-19, мерките за предотвратяване на разпространението и добрите практики от стандартите ISO, както и за отговорниците за въвеждане на организационни мерки за предотвратяване на разпространението на инфекции.

Продължителност: 1 ден
Сертификат: Обучението завършва с издаване на сертификат от Intertek Academy

 

Имате въпроси? +359(2)9500640