Intertek Academy

Осигурете за екипа си необходимите обучения за поддържане на професионалната квалификация.

Имате необходимост от членове на екипа, чиито умения са актуални и усъвършенствани, за да допринасят максимално за постигане на целите. Квалифицираните ни преподаватели осигуряват основни познания чрез логични, задълбочени обучителни сесии на място при Вас и на други локации.

Експертизата ни покрива регионалните и международни тенденции в регулациите, изискванията на клиенти и нормативни документи за съответствие, добри производствени практики, системи за управление, навлизащи технологии, стратегии за тестване и други. Чрез професионалните ни обучителни услуги допринасяме за това клиентите ни и тяхната верига на доставки да покрият изискванията, да подобрят бизнес процесите и продуктите си и да посрещнат търсенето.

Опциите ни за обучение варират от курсове на определени дати, с фиксирано време и местоположение до опцията за провеждане на обучение при Вас на място.

Сътрудничеството с нашите експерти в областта на преподаването и другите ни услуги, може да Ви осигури увереност, че Вашият бизнес работи в посока осигуряването на квалификацията на Вашите служители.

Academy_calendario_2019

 

 

 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640