Uganda - PVoC (проверка за съответствие преди износа) за износ в Уганда

Изнасяте ли за Уганда? Сега се изисква сертификат за съответствие за регулирани продукти съгласно програмата на Уганда за проверка на съответствието преди износа (PVoC).

За да увери своите потребители в качеството и безопасността на вносните стоки, правителството на Уганда е приложило серия от насоки, известни като програма за проверка на съответствието преди износа (PVoC) чрез Националното бюро за стандарти на Уганда (UNBS).

PVoC проверява съответствието на всички регулирани продукти и налага техните стандарти. Съответствието с PVoC изискванията се прилага в допълнение към всички съществуващи процеси за импортиране. Всяка пратка на регулирани продукти, изнасяни за Уганда, трябва да бъде придружена от сертификат за съответствие.

Intertek е упълномощена от правителството на Уганда да издава сертификати за съответствие.

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640