Kurdistan - Сертификат за съответствие за износ в региона на Кюрдистан

Оценка на съответствието на пратки (CBCA) за износ за Кюрдистан.

Износителите/вносителите, търгуващи с региона на Кюрдистан, трябва да спазват изискваниятa на услугата за оценка на съответствието на пратки в Кюрдистан (CBCA), която поръчва пратките да изискват сертификат за съответствие за митническо освобождаване. Неспазването на това може да доведе до значителни забавяния при митническо освобождаване, глоби и дори връщане на пратки.

CBCA проверява съответствието на продуктите, изпратени до региона на Кюрдистан.

Intertek е назначен за единствения сертифициращ орган, упълномощен да издава сертификати за съответствие за пратки на регулирани продукти, изнасяни за региона на Кюрдистан.

Процесът на оценка за издаване на CoC включва:

  • преглед на представените документи за съответствие,
  • физическа проверка за преглед на маркировка и етикетиране,
  • оценяване на съответствието на продукта
  • проверка на проверените продукти спрямо транспортни или транзакционни документи
  • съответствието със съответните стандарти на Кюрдистан или одобрени международни/национални стандарти води до сертификат за съответствие преди изпращане.

 

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640