Ghana - Програма за оценка на съответствието EasyPASS за износ в Гана

Intertek предоставя инспекционни и сертификационни услуги за износители, които изпращат своите продукти до Гана в съответствие с Органа за стандарти на Гана (GSA).

Intertek е назначена от Органа по стандартизация на Гана (GSA) да предоставя услуги за проверка и тестване на износители по целия свят, предоставяйки сертификати за съответствие (CoC) за продукти, които отговарят на изискванията на програмата EasyPASS на Гана.

Доставките по програмата EasyPASS до Гана ще изискват тестване и проверка по стандартите на Гана или съответните еквивалентни международни стандарти, за да се получи CoC от одобрен орган като Intertek. CoC е задължително изискване за получаване на митническо освобождаване на стоки в Гана. Програмата EasyPASS проверява съответствието на продуктите в допълнение към всички съществуващи процеси за импортиране.

Износителите, изпращащи някоя от категориите, изброени по-долу, до Гана от която и да е страна на произход, ще изискват сертификат за съответствие за митническо освобождаване; пратки, пристигащи без CoC, ще доведат до големи забавяния при митническо освобождаване, глоби и дори връщане на пратки.

Продуктите, обхванати от програмата EasyPASS, включват: 

 • Играчки, игри и спортно оборудване
 • Електрически и електронни продукти
 • Химически продукти (с изключение на битовата химия)
 • Механични и газови устройства
 • Дървесна маса, хартия и картон
 • Мебели (изделия от дърво и метал)
 • Строителни материали
 • Горива и петролни продукти
 • Текстил, текстил и кожени изделия, включително с африкански шарки
 • Стъкло и изделия от стъкло
 • Използвани или втора употреба продукти

Износителите, изпращащи продукти, които не попадат в тези категории, могат да кандидатстват за CoC доброволно.  

 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640