Algeria - Сертификат за съответствие за износ в Алжир

Intertek е в състояние да помогне на износителите за Алжир, като предлага инспекционни услуги за получаване на сертификат за съответствие, известен също като сертификат за качество, Certificat de contrôle de qualité, който се изисква за целия износ за Алжир.

Министерството на търговията на Алжир публикува известие през март 2011 г. до всички вносители, напомняйки им за задължението да предоставят доказателство за съответствие под формата на сертификат за съответствие или сертификат за качество за целия износ за Алжир; това е, за да се гарантира, че те отговарят на законовите и регулаторни изисквания, които се прилагат за тях.

Това задължение е наложено от Закон 09-03 от 25 февруари 2009 г. и Указ 05-467 от 12 декември 2005 г. относно условията и реда за проверка на съответствието на вносни стоки в митническата служба.

Intertek може да помогне на износителите за Алжир да се съобразят с това известие, като предлага инспекционни услуги за получаване на необходимия сертификат за съответствие.

Изискваният сертификат за съответствие може също да се нарича "Certificat de contrôle de qualité". За всяка пратка се изисква оригинално копие на Сертификата за съответствие и трябва да бъде издадено в страната на износ. Това е задължителен документ за митническо освобождаване в Алжир.

Как мога да организирам преглед? 

  • Първо, трябва да се свържете с местния офис на Intertek, подробности можете да намерите в раздела Свържете се с нас на уебсайта.
  • Един от нашите експортни консултанти ще обсъди вашите изисквания за инспекция с вас и ще ви предостави оферта за работа заедно с подробности за нашите правила и условия на същия ден.
  • След това ще трябва да ни предоставите вашите документи за износ: те могат да включват сертификат за произход, протоколи от тестове (ако е приложимо), акредитиви и опаковъчен лист.
  • След получаване на документите ще уговорим с Вас удобни за двете страни дата, час и място за огледа.
  • Ако резултатите от проверката са задоволителни, вашият сертификат за съответствие ще бъде издаден в рамките на максимум 24 часа след проверката.  
 

Програми за оценка на съответствието

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640