Митнически услуги

Intertek разчита на задълбочения си опит при улесняване на търговията, разработването и предоставянето на нови услуги за правителства, митници, институции и организации, разработващи стандарти.

Тези услуги улесняват международната търговия чрез осигуряване на съответствие на вноса и износа с регулаторните изисквания.

Услугите ни генерират приходи чрез мита, подобряване на ефикасността, повишаване на сигурността на доставната верига и осигуряването на най-добри практики в процеса на международна търговия.

Примери за иновативните услуги, които предоставяме за улесняване на търговията:

Single Window
Това интегрират уеб портал, който предлага напълно интерактивно преживяване на крайния потребител. Порталът е насочен към онези, които са част от търговския процес и позволява съхраняване на документация в една рамка. Single Window позволява на превозвачи, транспортни и митнически агенти, вносители и други да публикуват заявките си за доставка и да проследяват процеса на освобождаването от митница чрез сигурен уеб-базиран портал.
Услуги във връзка със сигурността на доставната верига
Intertek предлага услуги във връзка със сигурността на доставната верига на правителства, летища, митнически организации, пристанищни власти и бизнеса.

Услугите ни включат:

  • Сканиране на товарите
  • Одит за сигурност
  • Консултации във връзка със сигурността
  • Обучителни услуги

Програми за оценяване на съответствието (CAP)
Програмите на Intertek за оценяване на съответствието осигуряват, че продуктите са напълно тествани в акредитирани лаборатории и че за това е издаден сертификат за съответствие (CoC), преди те да бъдат доставени в страната на клиента. Тестовете се извършват съобразно национални и международни стандарти.
Глобалната мрежа на Intertek включва над 1000 офиса и лаборатории. Това позициониране означава, че можем да извършваме услуги във връзка с Програми за оценяване на съответствието, които обхващат широка гама от продукти.

Програми за инспекции преди доставка (PSI)
Intertek извършва инспекции преди доставка за правителства като средство за защита на приходите от внос. Правителствата реализират PSI програми, за да осигурят, че вносът съответства на изискванията и че се получават коректните мита.

Услуги във връзка със сигурността на веригата на доставки

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640