Авиация и отбранителна промишленост

Предоставяме разнообразни услуги в подкрепа на авиационната индустрия и веригата на доставки.

 Безопасността и надеждността са от първостепенно значение в авиационната индустрия. Отказите може да са с катастрофални последствия. Производителите, дистрибуторите, доставчиците на услуги са обект на строги регулации по отношение на представянето, качеството и надеждността.

Intertek предоставя широко портфолио от услуги за авиационната индустрия и можем да подкрепим всички аспекти от производството и експлоатацията: от проучването, разработването, контролът на качеството до сертификация на материали и анализ на откази. Възможностите ни обхващат военната и гражданската авиация – от международни авиокомпании и военни реактивни самолети до частни въздухоплавателни средства – и обслужваме ключови организации от сектора.

Услугите ни включват одитиране, инспекции, научни и регулаторни консултации, тестване, осигуряване на качеството и сертификация. Инспекциите и тестването на компоненти, реактивно гориво, продукти и системи се извършват съобразно изискванията на сертифицираните производители и съгласно задължителни методи за тестване. Услугите ни по тестване включват механично, електро- и химическо и безразрушително тестване, тестване на полимери, метали, пластмаси и композитни материали. Експертният ни екип от консултанти осигуряват съответствие с изискванията относно контрола на химикалите в рамките на цялата доставна верига.

Intertek е акредитиран за извършване на тестове, съгласно изискванията на Civil Aviation Authority (CAA) и Federal Aviation Administration (FAA). Акредитациите ни са в основата на Вашата увереност и спокойствие, че компанията Ви извършва операциите си безопасно и съобразно изискванията.

Услугите ни по сертификация на системи за управление и одитиране съдействат на доставчиците да покрият задължителните изисквания, така че да бъдат одобрени. Сертификацията спомага за навлизане на нови пазари.

Intertek с готовност съдейства за предоставянето на глобални услуги във връзка с качеството и безопасността за авиационната и отбранителната промишленост чрез осигуряване на по-голяма надеждност на активите, интегритет на разработките и оптимално функциониране на системите. Независимите ни решения за Цялостно осигуряване на качеството обхващат наземните, морските и полевите операции, от корабостроенето и автомобилостроенето до поддръжката и инспекции за безопасност.

Услугите ни, насочени към авиационната и отбранителната промишленост се отнасят до следните:

Структурно тестване

Тестване на материали и химикали

Одити и професионални услуги


*Консултантските услуги от Intertek за авиационната промишленост се извършват от експерти от самостоятелно юридическо лице, които нямат въздействие върху аспектите на дейността на Нотифицирания орган на Intertek.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640