IATF 16949:2016 - Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

Курс за обучение Intertek Academy

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена система за управление на качеството спрямо IATF 16949:2016, е необходимо да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобрение и намаляване на вариацията.

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с добрите управленски практики, които се съдържат в изискванията на стандарта.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса

 • Процесен подход в автомобилостроенето;
 • Концепция за „Риск базирано мислене”;
 • Запознаване с изискванията на ISO 9001:2015
 • Запознаване с изискванията на IATF 16949:2016
 • Запознаване с Core Tools (SPC, FMEA, APQP, PPAP, MSA);
 • Техники за извършване на вътрешни одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на IATF 16949:2016;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на качеството в автомобилната индустрия и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на качеството.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640