APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC – приложение в автомобилната индустрия

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Разглежда основните методи и ключови техники за управление на процесите в атомобилната индустрия, основните принципи на процесния подход и системите за управление на качеството.

Цели на курса

Обучението цели надграждане на преимущества като внедрени системи за управление на качеството при различни видове производствени процеси. С усвояването на специфично подбрани иструменти и придобиване на умения за прилагането им на практика, делегатите в обучението ще съумеят да разрешат хронични шумове в процесите за създаване на стойност и същевременно да повишат ефективността на производствената база. 

Споделени ценности за коректни бизнес отношения, индивидуален подход към клиента и постоянно развитие в съответствие с международните стандарти, позволяват на Интертек Академи да влее ентусиазъм, знания и опит пряко в компетенциите на Вашия колектив.

Теми на курса

  • Принципите за управление и непрекъснато подобрение на продуктите в автомобилната промишленост
  • Процесите за управление на нови продукти (APQP)
  • Правилник за приемане на продукт в масово производство (PPAP)
  • Методология за създаване на контролен план (Control Plan)
  • Анализ на отказите и ефекта от тях (FMEA)
  • Основи на 5S
  • Причинно следствен принцип за решаване на проблемите (Root Cause Analysis)
  • Измервателни процеси (MSA)
  • Системата Пока-Йоке
  • Статистически контрол на процесите (SPC)
Профил на участниците

Обучението е подходящо за всички представители на автомобилната индустрия и производствени предприятия, използващи или планиращи да внедрят основните методи за управление на процесите APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC

Предварителни изисквания

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на автомобилната индустрия.

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy