CASE: Continuity-Asset-Social-Environmental

Модулно обучение за автомобилната индустрия

Динамичното развитие на автомобилостроенето, както и непрекъснато нарастващата несигурност на организациите по отношение на това дали ще успеят да постигнат своите цели предвид рисковете, които са относими към тяхната дейност, налага въвеждането на риск-базирания подход в организационното управление, включително по отношение на качеството.

Този подход е в основата на стандарта IATF 16949:2016, приложим за организации, които са част от доставната верига в сектор Автомобилостроене.

Стандартът въвежда изисквания във връзка с корпоративната отговорност, управлението на активите, идентифициране и оценяване на риска, осигуряване на непрекъснатост на дейността, и представянето по отношение на околната среда като част от инструментите за осигуряване на устойчивост и постоянно подобряване на Системата за управление на качеството на организацията.

С цел да осигури на организациите от сектор Автомобилостроене възможност за надграждане на организационното знание във връзка с добрите практики за управление, съобразно съответните международни стандарти, насочени към осигуряване на непрекъснатост на дейността, управление на активите, корпоративната социална отговорност и околната среда, eкспертите на Intertek Academy разработиха ново модулно обучение CASE (Continuity-Asset–Social-Environmental). Обучението е предназначено за мениджъри и специалисти, които работят в областта на качеството, околната среда, риска и активите, които желаят да получат теоретична и практическа подготовка за прилагане на инструментите за постоянно подобряване на системата за управление, които съдържат ISO 22301, ISO 14001, ISO 55001 и добрите практики за Корпоративна отговорност.

Програма на обучението:

  • Модул 1 – Continuity - Управление на непрекъснатостта на дейността (ISO 22301)
  • Модул 2 – Assets - Управление на активите (ISO 55001)
  • Модул 3 – Social - Корпоративна отговорност
  • Модул 4 – Environmental - Управление на околната среда (ISO 14001)

Обучението осигурява:

  • знания, необходими за интерпретиране на изискванията на приложимите към съответните ключови аспекти на управлението международни стандарти на ISO
  • разбиране на подходите за непрекъснато подобрение на организационното управление – системен подход, процесен подход, риск-базиран подход
  • практически умения за прилагане на инструментите за осигуряване на подобрение и повишаване на ефективността
  • възможност за участие във всички модули на обучението или в тематични модули, предпочетени от Вас съобразно Вашите потребности.

Обученията на Intertek Academy Ви съдействат за по-добро разбиране, внедряване и усъвършенстване на бизнес практиките и процесите на системата за управление на Вашата организация, с оглед осигуряване на постоянно подобрение. Глобалната мрежа на Intertek Academy от опитни преподаватели и одитори осигурява възможност за провеждане на курсове в цял свят.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy