КАКВО ПРАВИМ

Intertek е водеща организация в областта на Тоталното осигуряване на качеството във всички сектори.

Чрез мрежата ни от повече от 1000 лаборатории и офиси и 43 000 служители в над 100 държави, предоставяме иновативни и ненадминати решения в областта на осигуряване на качеството, тестване, инспекции и сертификация на дейности и доставната верига.

 

Осигуряване

Предоставяме възможност да идентифицирате и минимизирате рисковете, присъщи на Вашите операции, верига на доставки и системи за управление на качеството.

Тестване

Оценяваме как продуктите и услугите Ви съответстват на и надминават стандартите за качество, безопасност, устойчивост и представяне.

Инспекции

Валидиране на спецификациите, стойността и безопасността на суровините, продуктите и активите..

Сертификация

Официално потвърждение, че Вашите продукти и услуги отговарят на всички признати външни и вътрешни стандарти.