Отговорност за продукта

Курс за обучение Intertek Academy

Целта на обучението е да представи основните стандарти по отношение на качеството на продукта и да запознае с основната нормативна база и практики във връзка с отговорността на производителя за продукта.

Теми на курса

  • Комисия за защита на потребителите;
  • Понятие за отговорност;
  • Закон за защита на потребителите;
  • Закон за техническите изисквания към продуктите;
  • Декларация за съответствие;
  • Права и задължения на потребителите;
  • Контролни органи;
  • Практика в ЕС;

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640