Преходен курс за одитори - водещи одитори на Системи за управление на качеството от OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018

CQI-IRCA Course ID 2010

ISO 45001:2018 - международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа, като дава насоки за неговото прилагане, и по този начин дава възможност на дадена организация да подобри резултатите си в предотвратяване на наранявания и заболявания, причинени от условията на работната среда. Той насърчава все повече заинтересовани компании да се фокусират върху основан на риска подход при управлението на здравето и безопасността.

ISO 45001 ще заменя OHSAS 18001, общоизвестния досега документ за здраве и безопасност при работа. 
Организациите, чиито системи за управление са сертифицирани спрямо OHSAS 18001 ще следва да преминат към новия стандарт в рамките на определения преходен период. Intertek ще осигури на всички клиенти плавен преход към ISO 45001.

След курса делегатите:

  • Ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на тяхната организация в периода на преход от OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018;
  • Ще разбират и прилагат изискванията на стандарта ISO 45001:2018.
Теми на курса
  • Предназначение на Annex SL;
  • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
  • Запознаване с новите, ревизирани условия и норми;
  • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL;
  • Преглед на преходните изисквания от  OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018
Профил на участниците
 Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на здравето и безопасността при работа или отговорни за управлението и поддръжката на OHS 18001:2007.
 
Предварителни изисквания 

Необходимо е познаване на нормативните изисквания или практически опит в областта на  Системите за управление на здравето и безопасността при работа. Делегатите трябва да са запознати с OHS 18001:2007 и да имат сертификат от преминат курс за вътрешен или водещ одитор по стандарта.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640