Управление на промяната

Intertek Academy акредитация

Глобалните тенденции на все по-широко навлизане на автоматизацията и дигитализацията в различни сектори и свързаните с това рискове за бизнес организациите, извеждат на преден план необходимостта от повече фокус върху наличните познания в организациите в областта на управлението на промени, осигуряване на информационната сигурност и непрекъсваемостта на бизнеса.

Компаниите непрекъснато се изправят пред ситуации, в които им се налага да се справят с променящи се обстоятелства на пазара, в бизнес средата, в институционалната рамка, условията на дейност и процедурите в самата организация и т.н. Този процес трябва да се контролира и управлява през целия период на промяната, за да постигнем желаните резултати и за да сме сигурни, че той протича именно по начина, по който целим без изменения, усложнения или промяна в курса.

Без промяна, всяка фирма е обречена на неуспех в дългосрочен план.

Цели на курса

След курса делегатите ще усвоят умения за успешно и ефективно участие като лидери и членове на екипите по управление на промяната в организацията. 

Теми на курса

 

  • Контекст на промяната
  • Ограничения и съпротива
  • Стратегии и процес за промяна
  • Роли в управлението на промяната
  • Управление на риска и непрекъсваемостта на бизнеса
  • Контрол и наблюдение на промяната
Профил на участниците

 

 

  • Среден и Висш мениджмънт на организации във всички сфери на бизнеса
  • Експерти, участващи в проекти за промяна 
  • Всички, които биха искали да развият и усъвършенстват уменията си да постигат по ефикасен и ефективен начин желаните бизнес резултати, като управляват успешно процесите на промяна в организацията.
Предварителни изисквания

 

Няма предварително изисквания

Имате въпроси? +359(2)9500640