ISO/IEC 27701: Система за управление на неприкосновеността на информацията

Загуба на информация, кражба на поверителни данни и нарушения на неприкосновеността – събития, които могат да окажат критично въздействие върху Вашия бизнес.

ISO/IEC 27701 е първият глобален стандарт за управление на сигурността и неприкосновеността на информацията, който е универсално приложим за всички организации.

Управлението на неприкосновеността на информацията е от критично значение във връзка с рисковете, свързани с правото на неприкосновеност на лицата, както и онези, относими към организациите и инцидентите във връзка със сигурността на информацията.

Същевременно, прилагането на изискванията на стандарта са важни за управлението на сигурността, осигуряване на доверието на клиентите и защита на репутацията на бранда.

Какво е ISO/IEC 27701?
ISO/IEC 27701:2019 е допълнение към ISO/IEC 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията - относно управлението на неприкосновеността на информацията и посочва изискванията, които организациите следва да имат предвид при управлението на сигурността на информацията и рисковете за нейната неприкосновеност.

Теми на курса:
 • Компоненти на ISO 27701
 • Ползи от ISO 27701
 • Структура
 • Термини и определения
 • Изисквания на ISO 27701 и прилагането им на практика в дейността на организацията
 • Ползи от ISO 27701
 • GDPR
 • Риск базирано мислене, методология за оценка на риска
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити
 • Техники за непрекъснато подобрение

Цели на курса:
След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 27701;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;
Профил на участниците:
Курсът е специалисти по информационна сигурност и защита на данните, мениджъри и консултанти в областта на ИС и защита на данните, членове на екипи за ИС, представители на организации с внедрена система за управление на ИС, ръководители и служители, чиято дейност е свързана с ИС.

Предварителни изисквания: Обучение за вътрешни или водещи одитори ISO 27001 и ISO 27002
Бутон: Изпратете запитване

Имате въпроси? +359(2)9500640