Обучения в областта на информационната сигурност

Информацията, както процесите и системите, които я ползват, са едни от най-важните активи на всяка организация.

Сигурността на информацията обхваща запазването на нейната конфиденциалност, интегритет и наличност, както и тези на системите, които я обработват и съхраняват. Експертите на Intertek съдействат на организациите в разбирането на основните теми, които трябва да се вземат предвид при осигуряването на сигурност на информацията.

Обученията ни в областта на информационната сигурност включват:  

 

Имате въпроси? +359(2)9500640