Въведение в IFS – International Food Standard

Курс за обучение Intertek Academy

През 2002г., с цел да бъдат създадени общи изисквания за безопасност на храните, експерти на Асоциацията на германските търговци на едро (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – HDE) разработиха общ стандарт за одит, наречен IFS (International Food Standard).

По-късно, през 2003г., Асоциацията на френските търговци на едро (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution – FCD) влезе в работната група на IFS и участва в разработването на новата версия на стандарта IFS. В HDE участват търговски вериги като Metro AG, REWE, EDEKA, Aldi, Tangelmann, AVA, Globus, Markant, Lidl, Spar, COOP и Migros.

Сред френските търговци, които участват във FCD, са: Auchan, Carrefour, EMC-Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgelés, Provera (Cora and supermerchés Match). Всяко предприятие, което произвежда под собствената марка на немска или френска търговска верига, подлежи на одит за съответствие с IFS.

Теми на курса

  • Управление на Системата за качество;
  • Отговорност на ръководството;
  • Управление на ресурсите;
  • Създаване на продукта;
  • Измерване, анализ, усъвършенстване.

Цели на курса

  • След обучението, участниците ще бъдат запознати с общите изисквания на IFS
  • След обучението, участниците ще познават някои от добрите световни практики в областта на безопасност на храните

Профил на участниците

n/a

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy