Общи Правила и Условия

С изключение на случаите, в които е изрично уговорено в писмен вид, всички услуги, извършени от Intertek, са предмет на нашите Общи Правила и Условия.

При невъзможност да се сдобиете с тях през уебсайта ни, моля, незабавно да се свържете с нас и ще Ви изпратим копие

 

  • Общи Правила и Условия