Нефт и газ

Услугите ни са приложими в цялата верига на доставки на нефт и газ – от тестване, инспекция и сертификация до консултиране, технически, инженерни и свързани услуги.

Осигуряването на безопасността на служителите и площадките, както и оптимизацията на процесите е приоритет във веригата на доставки – от екстракция, която включва високо налягане и температури, до инспекции на производствени активи и удължаване на техния живот, през транспорт на въглеводороди, които се регулират от стриктни изисквания и стандарти.

Организациите следва да реализират своите проекти навреме, безопасно и с максимално ефикасно.

Услугите ни подкрепят проучването, производството, инженерните дейности, рафинирането, тестването, инспекцията, сертификацията, качеството, обучението, изследователските и др. дейности на индустрията по света. Осигуряваме съответствие на суровините с регулациите в рамките на целия процес. Учените, консултантите, инженерите, химиците, техниците и преподавателите на Intertek в областта на добива на нефт и газ притежават десетилетен професионален опит в индустрията.

От резервоара до рафинерията и отвъд нея, ние разполагаме с експерти, от които компаниите се нуждаят, за да реализират целите си в областта на качеството, безопасността, съответствието, търговията и др.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640