Минерали

Intertek предоставя услуги по тестване, инспекция и сертификация на минерали в подкрепа на минната индустрия по света.

В динамичните условия на развитие на минната и добивната индустрия, компаниите разчитат на водещи организации като Intertek за глобално предоставяне на иновативни и ненадминати решения, приложими за индустрията.

Глобалната ни мрежа от лаборатории за изследване на минерали, съоръжения за подготовка на проби и офиси в ключови райони с развита добивна промишленост и пристанища, осигурява широк спектър от услуги на индустрията. Услугите по подготовка на проби са стратегически позиционирани и налични там, където клиентите ни реализират проектите си. Аналитичните лаборатории предлагат тестове, прилагайки последни технологии и доказани научни методи. Съобразяваме се с потребностите и изискванията на клиентите при осигуряване на услуги с високо качество, насочени към глобални проекти.

Intertek постоянно оценява нови инструменти и технологии за подобряване на качеството, ефикасността и добавяне на стойност за клиентите ни. Специализирани сме в предоставянето и прилагането на автоматизирани и роботизирани лабораторни решения, които предлагат значими предимства на клиенти в отдалечени райони, като по този начин подобряваме ефикасността, последователността, безопасността и продуктивността. Intertek разработва и оперира с автоматизирани лаборатории на добивни площадки и пристанищни съоръжения, като по този начин съдейства на клиентите ни да се фокусират върху основния си бизнес.

Услугите на Intertek са свързани с глобално извършване на независими инспекции, пробовземане, тестване и сертификация на пристанища при товарене и разтоварване, които съдействат за запазване на количествената и качествената стойност на минералните суровини и намаляване на търговския риск. Лабораторията на Intertek LSI е лидер в индустрията с признато качество на услугите и изследвания при търговски въпроси.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640