Морски Транспорт

Услугите на Intertek подкрепят корабостроителната индустрия и морския транспорт.

Световната икономика зависи от безопасното и ефикасно функциониране на корабните флотилии и други издържливи на морското въздействие структури. Собствениците и операторите на кораби, други плавателни средства и офшорни платформи работят с Intertek за оптимизиране на техните операции, съответствие и безопасност.

Услугите на Intertek ShipCare спомагат за предотвратяването на откази на оборудване, принудително бездействие, необходимост от ремонти и други рискове. Intertek е глобален лидер в областта на услугите за сектора с експертиза и ресурси, които могат да Ви съдействат за избягването на скъпоструващи забавяния, ремонти, загуби и други рискове във връзка с Вашите операции и оборудване.

Научете повече за услугите на Intertek:

  • ShipCare услуги във връзка с тестване и инспекции за бункерно гориво, смазочни материали, питейна вода, пожарогасителна пяна и други
  • Обучения за развитие компетентността на персонала и подготовка за лицензиране
  • Тестване за горимост на индустриални продукти във връзка с изискванията на IMO и SOLAS
  • Консултации
  • Услуги във връзка с масла и газ – покриват офшорна и дълбоководна експертиза и възможности
  • Тестове във връзка с RoHS
  • Услуги във връзка с приложими регулаторни изисквания
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640