Производство

Услугите ни във връзка с производството са насочени към осигуряване ефикасността и безопасността на служителите, процесите и продуктите. Intertek може да Ви съдейства за повишаване на конкурентоспособността с разнообразни услуги – от логистика и съответствие до практики във връзка с безопасността и обучение.

Intertek притежава десетилетен опит при предоставянето на надеждни и навременни услуги, съобразно потребностите на клиентите в сектор Производство. Експертизата ни може да Ви е от полза при повишаване на възвръщаемостта от производствените активи и при навлизането на нови пазари по света. Можем да Ви съдействаме при подобряване на безопасността и надеждността на продуктите, намаляване на разходите и времето за пускане на пазара, съответствие с националните и международни стандарти и минимизиране на риска.

От тестване на качеството, насоки във връзка със здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда до осигуряване на бизнеса, одитиране, инспекции, сертификации, обучение и консултиране, ние сме идеалният партньор за предоставяне на услугите, които са Ви необходими.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640