Индустрия - Industrial

Можем да Ви съдействаме с разнообразни услуги и експертиза в областта на индустриалното производство, оборудване, активи и процеси.

Промените в индустрията навлизат бързо в условията на глобализация и регулации, които определят начина, по който разглеждаме производството, оборудването, активите и процесите. Независимо от позицията ви във веригата на доставки, фокусът Ви е върху подобряване на качеството и надеждността, намаляването на разходите и времето за навлизане на пазара, съобразно местни и международни стандарти и в условия на минимизиране на бизнес риска.

Intertek предоставя услуги в отговор на тези потребности – от бързо и ефикасно пускане на глобалния пазар на индустриално оборудване до управление на интегритета на активите на Вашия завод или осигуряване на регулаторно съответствие.

Можем да предоставим услуги в областта на техническите инспекции, сертификацията, обучението и консултирането и съдействие в разработването на продукти и процеси, осигуряване на нормативно съответствие, управление на доставната верига и активите.

Eнергийно оборудване
Вашите клиенти разчитат на Вас и Вашия бранд за доставка на оборудване, което да повиши тяхната ефективност и продуктивност. Разбираме това предизвикателство и Ви осигуряваме бързината и ефикасността, от която се нуждаете, за да отговорите на изискванията на Вашите клиенти.

Машини и инструменти
Експертите ни съдействат за осигуряване на съответствието на Вашите продукти с националните и международните регулаторни изисквания, включително Директива 2006/42/EC, EMC тестване и ETL сертификация.

Оборудване за контрол на процесите
Навлизането на пазара с нови и иновативни продукти за контрол на процесите е Вашето конкурентно предимство, а партньорът Ви в областта на съответствието е част от Вашия успех.

Индустриален Интернет на нещата (IIot) и Индустрия 4.0
Smart технологиите в производствения сектор позволяват по-голяма свързаност, събиране на данни и улесняват вземането на решения. За да се възползвате от бързината и ефикасността им, кибер сигурността, оперативността и съвместимостта на технологиите трябва да бъде оценена.

Услуги по индустриални технически инспекции
От инспекции на вендори до експедиране и технически одити, безразрушителни тестове, нашите услуги подкрепят клиенти в различни индустрии по света. Експертизата, новаторството и опитът ни улесняват клиентите ни при осигуряване на качеството на техните продукти, процеси и активи.

Одитиране и сертификация на системи за управление - LINK BA
Качеството на Вашите продукти и услуги се определя от Системата за управление, в рамките на която се предоставят. Intertek Ви предоставя инструментите, необходими за оценяване и непрекъснато подобряване на бизнес процесите. Въз основа на техническата ни експертиза и ориентирания към клиента подход, извършваме одити, които добавят стратегическа стойност за Вашия бизнес.

Управление на интегритета на активите
Поддържането и осигуряването на оперативния интегритет на съоръженията и оборудването е приоритет, свързан с предоставянето на продукти на клиентите. Услугите ни по управление на интегритета на активите, като инженеринг и инспекции, позволяват на собствениците и операторите да извличат максимална стойност от активите и същевременно да минимизират риска и подобряват безопасността.

Обучение и конслутиране за високо-рисковата индустрия
Във високо-рисковата индустрия фокусът е върху безопасността на операциите и представянето. Ефективността на обученията и консултациите се определя въз основа на това до колко са съобразени с Вашите потребности. Правилният подход води до подобряване на представянето, спестявания и безопасност и подобрени условия за персонала.

Анализ и тестване на материали
Лабораторията на Intertek за тестване на материали извършва аналитични и физически анализ на широк спектър от материали. Глобалната ни мрежа от лаборатории предоставя експертиза при разработването, обработката и тестването на различни материали.

Услуги по предоставяне на технически персонал
Успехът на всеки проект зависи от наличието на правилните хора на правилното място. Чрез услугите ни Ви съдействаме да се фокусирате върху основния си бизнес, както и да минимизирате времето за наемане на персонал и свързаните с това разходи.

Мониторинг на състоянието на масла (превантивна поддръжка)
Предиктивните програми за тестване за мониторинг на състоянието на масла (OCM) съдействат за избягване на скъпоструващи откази на машини, двигатели и трансмисии.. Обект на ОСМ тестовете от Intertek са двигателни масла, смазочни масла и други течности за установяване на износване на двигателите, разпад на лубрикантите и др. 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640