Площадки с повишен риск

Екипът ни от инженери предоставя услуги в целия свят.

Оборудването, произведено за употреба в експлозивна атмосфера, поради газове, изпарения, мъгла или запалими частици, следва да бъде подходящо обозначено. От широко признатата ETL маркировка за САЩ и Канада, до ATEX и IECEx сертификации, инженерният и техническият ни екип разполагат с опит и ноу-хау, за да окажат съдействие във връзка с процеса на сертификация, както и за обучение и технически решения, съобразно Вашите изисквания.

Одобрения за САЩ
Ускорете навлизането си на пазара в САЩ и Канада чрез ETL маркировка от Intertek

Директива АТЕХ за Европа
Разпространете продуктите си на европейския пазар чрез експертизата на Intertek във връзка с АТЕХ директивата.

IECEx Система
Намалете разходите за сертификация чрез сертификационната схема IECEx

Присъща безопасност
Тестването и сертификацията са от съществено значение за осигуряване на производството на безопасни продукти

Методи за защита
Определете необходимата защита на площадки с повишен риск

Консултиране във връзка с площадки с повишен риск*
Експертизата ни спомага за ускоряване на дейностите по разработване на продукти и пускане на пазара, намаляване на разходите и минимизиране на рисковете.

Алтернативни горива
Информирайте се как протоколите за сертификация и категоризация могат да осигурят конкретни решения във връзка с безопасността

Предварителни оценки
Възползвайте се от PathTM при предварителна оценка, която предлага съществени насоки

Обучителни програми
Можем да отговорим своевременно и експертно с обучения, съобразени с Вашите потребности

Технически услуги
Оптимизирайте процесите си и насочете проектите си в правилната посока

Одитиране и сертификация на системи за управление
Осигурете, че Вашата система за управление е оптимизирана, за да подкрепя успешното Ви развитие

 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640