Красота и лична хигиена

Intertek осигурява решения чрез услуги, приложими за производството на продукти за красота и лична хигиена, насочени към осигуряване на качество, безопасност, ефикасност и съответствие с регулаторните изисквания.

Независимо дали сте глобален производител, международно утвърден бранд или вносител, който осъществява търговия с продукти за красота и лична хигиена, за Вас безопасността и качеството на продуктите са от изключително значение.

Производството на продукти за красота и лична хигиена е обект на различни регулаторни изисквания и се осъществява в среда, характеризирана с разработването на нови технологии. Иновативността е определяща за успеха на новите продукти. Основните предизвикателства към индустрията са непрекъснатото разработване на безопасни и ефективни продукти, които посрещат нормативните изисквания и тези на потребителите.

Intertek съдейства на производители и брандове за ускоряване на тяхното пазарно разрастване, оптимизиране на качеството и безопасността на веригата на доставки и намаляване на общите разходи. Разполагаме с над 30 г опит и познания, натрупани при предоставяне на услуги, осигуряващи безопасност и ефективност. Услугите ни включват подкрепа при проучване и разработване, клинични разработки за нови продукти и нотификация, производство и продължаващо съдействие.

За R&D услуги:
Осигуряваме аналитична подкрепа при разработване на формули, токсикологични оценки, изпитвания за безопасност и ефикасност, доказване на претенции, контрол на качеството, взаимодействия на продуктите и други. Бихме могли да съдействаме при дю дилиджънс на материали, ползвани при първичното опаковане.

За производствени площадки:
Извършваме тестване за контрол на качеството и услуги във връзка с GMP на производствени площадки, с оглед прилагане на добри производствени практики, приложими за сектор Козметични продукти и изисквани от съответните регулации на ЕС. Това включва gap анализ, обучение, консултации, eLearning инструменти и самооценка. В допълнение, услугите ни в подкрепа на научните разработки съдейства с проучвания за замърсяване и други предизвикателства.

За веригата на доставки:
Глобалната ни мрежа от GMP одитори може да извършва одити от трета страна на доставчици на суровини и опаковки. Инспекциите и тестването на материали се извършват на място преди доставка, за да се минимизират рисковете и ненужните разходи.

Решенията от Intertek включват:

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640