Environmental, Social and Governance (ESG) Data and Reporting

Intertek Academy акредитация

За да може една организация да се подготви и да пристъпи към разработване на доклад по „Устойчиво развитие“, Интертек Академи препоръчва, да се повиши познаването на няколко групи стандарти, което се налага, поради всеобхватността на темата:

 

 • Стандарт ISO 26000, който дава дълбочина в познанието на тема „Социална отговорност“
 • Стандарти GRI (Global Reporting Initiative), които описват изключително детайлно структурата, подхода и рамката по изработване на доклад по „Устойчиво развитие“
 • Стандарти от серията AA 1000, които предоставят рамка за въвличане на заинтересованите страни, както и информация, как се извършва процеса по оценка на изготвен доклад по устойчиво развитие.
Обучението може да се проведе и на отделни модулни обучения, по всяка една от зададените теми, но за да можете да се придобие цялостен поглед по целия процес и съответните приложими насоки, Ви препоръчаме настоящото пълно обучение, което включва всички теми - Запознаване с Устойчивото развитие и Корпоративната социална отговорност.

 

Цели на курса

 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготовката и изготвянето на доклад по „Устойчиво развитие
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.
Теми на курса
 • Ключови теми на социалната отговорност (ISO 26000 Guidance on Social Responsibility)
 • Въвличане на заинтересованите страни (АА1000SES Stakeholder Engagement Standard)
 • Идентифициране и приоритизиране на Материалните аспекти (Materiality analysis)
 • Принципи на докладване (GRI G4)
 • Принципи на верифициране на доклад по устойчиво развитие (АА1000AP Assurance principles)
Профил на участниците
 • Обучението е подходящо за всички представители на организации, които участват в екипите за разработване на доклад по Устойчиво развитие; експерти и мениджъри по околна среда, социална отговорност; Всеки, който иска да се запознае с темата за Устойчиво развитие
Предварителни изисквания
 • Няма предварително изисквания

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640