ISO 20121 - Системи за управление на устойчиви събития

Intertek Academy акредитация

Целта на стандарта е да предостави инструменти на организацията за създаване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на система за управление на устойчиви събития и за осигуряване на съответствие със собствената й политика с цел осигуряване на устойчивост през целия жизнен цикъл на управлението на събития – от проучване, концепция и планиране, през реализиране и последващи събитията дейности.

ISO 20121 предоставя: 

 • Модел за установяване на потенциално негативни въздействия върху обществото, икономката и околната среда,
 • Инструменти за намаляване или елиминиране на въздействията
 • Добрите международни практики за управление на устойчиви събития, на база на принципите за устойчиво развитие и насоки за тяхното прилагане
Цели на курса 
 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани устойчивите събития и изискванията на системА за управление За устойчиви събития, базирана на стандарта ISO 20121.
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.
Теми на курса 
 • Идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни
 • Ръководни принципи на управление за устойчиво развитие
 • Установяване на темите, оценяване, цели и планове за постигането им
 • Ресурси, осъзнатост, комуникация
 • Документация
 • Непрекъснато подобряване
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за всички представители на организации, които участват по някакъв начин – частично или изцяло – в организирането на всякакви видове събития – от музикални фестивали до училищни излети. 

Предварителни изисквания

Няма предварително изисквания 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640