Етични/социални одити – еднодневно въвеждащо обучение

Intertek Academy акредитация

Обучението е предназначено за всички, които се интересуват от етичните (социални) одити, целта и начина на провеждането им и бизнес ползите, които носят.

Ще бъдат разгледани начина и необходимостта от провеждането на този вид одити и премери за такива като – СМЕТА, WCA, др..

След курса вие ще знаете как етичните/социалните одити могат да се впишат в дейността на организацията и защо те могат да доведат до положителни промени във вашия бизнес.

Теми на курса
  • Въведение в етичното/социалното одитиране в дефиниция на етичен/социален одит
  • Роля на одитора и наблюдения за съответствие
  • Кратък преглед на етапите на одита: провеждане на интервюта, преглед на документи, обиколка на площадката, провеждане на закриваща среща, изготвяне и представяне на план за коригиращи действия (CAPR), както и съдържание на СМЕТА доклад
  • Елементи на Кодекса на поведение
  • Дискусии и практически упражнения
Сертификат за присъствие
Профил на участниците
Обучението е подходящо за всички, които желаят да придобият основни познания в областта на Корпоративната социална отговорност /КСО/ в частта етичен/социален одит - служители, чиито задължения включват такива одити или лица, проявяват интерес към КСО.

Предварителни изисквания
Няма предварително изисквания
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640