Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на качеството от OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018

CQI & IRCA акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Всяка организация носи отговорност за здравето и безопасността на работниците и на другите лица, които могат да бъдат повлияни от нейната дейност. Тази отговорност включва осигуряване и защита на тяхното физическо и психично здраве.

Приемането на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) е предназначено да даде възможност на организацията да осигурява безопасни и здравословни работни места, да предотвратява наранявания и заболявания, свързани с работата, и да подобрява своята резултатност по ЗБР.

Цели на курса

След курса делегатите:

 • Ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на тяхната организация в периода на преход от OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018;
 • Ще разбират и прилагат изискванията на стандарта ISO 45001:2018;

Теми на курса

 • Предназначение на Annex SL;
 • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
 • Запознаване с новите, ревизирани условия и норми;
 • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL;
 • Преглед на преходните изисквания от OHS 18001:2007 към ISO 45001:2018.

Профил на участниците

Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на ЗБУТ или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 45001/OHS 18001.

Предварителни изисквания

Необходимо е познаване на нормативните изисквания или практически опит в областта на Системите за управление на ЗБУТ. Делегатите трябва да са запознати с ISO OHS 18001:2007 и да имат сертификат от преминат курс за вътрешен или водещ одитор по стандарта.

Допълнителни детайли

 • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат.
 • Продължителност: 2 дни
 • Акредитация: CQI-IRCA
 • Цена: 140 евро
 • Сертификат: CQI-IRCA акредитиран сертификат за преминат Преходен курс ISO 45001:2018

 

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640