Корпоративна социална отговорност и правата на човека във веригата на доставки

Организациите, особено онези, които работят на международните пазари, са обект на изисквания и очаквания за балансиране на социалните, икономическите и екологичните аспекти, свързани с осъществяването на дейността им.
Организациите, които управляват рисковете, свързани с тяхната репутация, се фокусират върху управлението на тяхната верига на доставки.

Правата на човека са основна тема в обхвата на отговорността на организациите. Отговорността за тяхното спазване налага проактивно идентифициране, предотвратяване и адресиране на негативни последствия за правата на човека, възникващи в резултат на тяхната дейност или дейността на онези организации, с които поддържат взаимоотношения, чрез due diligence. Този подход спомага за упражняване на въздействие върху поведението на други организации, което може да е сред причините за нарушаване на човешките права.

След обучението
  • Вие ще познавате концепцията на корпоративната социална отговорност и due diligence във връзка с правата на човека
  • ще сте информирани за най-значимите нормативни изисквания, които се отнасят до отговорностите и действията на организациите в рамките на веригата на доставки.
Теми на обучението
  • Корпоративна социална отговорност и връзка с веригата на доставки
  • Due Diligence – права на човека във веригата на доставки
  • Преглед на основни нормативни изисквания
Профил на участниците
Обучението е предназначено за представители на организации, които желаят да управляват проактивно представянето си по отношение на корпоративната социална отговорност и правата на човека във веригата на доставки. Подходящо е за Специалисти и Мениджъри Корпоративна социална отговорност, Ръководители и служители в отдел Доставки, Мениджъри Закупуване, Продуктови мениджъри и др.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640