Здравословни и безопасни условия на труд и Управление на риска

Като лидер в областта на осигуряване на решения за съответствие, тестване, инспекции и сертификация, Intertek съдейства на организациите в областта на ефективното управление на техния бизнес.

Обученията се водят от преподаватели – експерти със задълбочени познания по отношение на системите за управление, които се внедряват с оглед повишаване на доверието на клиентите, инвеститорите и заинтересованите от организацията страни.

Курсовете ни в областта на Здравословните и безопасни условия на труд и Управлението на риска включват:  

 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640