Преходен курс за одитори-водещи одитори на Системи за управление на качеството от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015

CQI & IRCA акредитация: 17879

Теми на курса

  • Предназначение на Annex SL;
  • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
  • Запознаване с новите, ревизирани условия и норми;
  • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.
  • Преглед на преходните изисквания от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015;

Цели на курса

След курса делегатите:

  • Ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на тяхната организация в периода на преход от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015;
  • Ще разбират и прилагат изискванията на стандарта ISO 9001:2015;

Профил на участниците

Този курс е подходящ за одитори, водещи одитори и специалисти в областта на Системите за управление на качеството или отговорни за управлението и поддръжката на ISO 9001.

Предварителни изисквания

Необходимо е познаване на нормативните изисквания или практически опит в областта на Системите за управление на качеството. Делегатите трябва да са запознати с ISO 9001:2008 и да имат сертификат от преминат курс за вътрешен или водещ одитор по стандарта.

Course ID: 17879

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy