Въведение в изискванията на ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление

Intertek Academy курс

ISO 19011 дава указания за принципите за извършване на одит, управление на програми за одит, провеждане на одити на системи за управление, както и указания относно компетентността на одиторите.

 
За да се извлече най-доброто от една система за управление и да се осигури непрекъснато усъвършенстване, трябва да се извършва редовен одит. Не е лесна задача, особено както повечето организации имат няколко системи за управление, които са интегрирани в една. 
 
ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, обаче, предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране, както на различни, така и на интегрирани системи за управление.
След курса
  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията и концепциите на ISO 19011;
  • Ще можете да очертавате ключовите разлики между ISO 19011:2011 и ISO 19011:2018
Теми на курса
  • Основни промени в стандарта ISO 19011:2018
  • Риск базирано мислене
  • Детайлен преглед на изискванията на ISO 19011
Профил на участниците
Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление спрямо международните стандарти ISO и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на одитите и за всички, които желаят да се запознаят с основните изисквания на ISO 19011:2018.
Имате въпроси? +359(2)9500640