Очертаване на потока на стойност / Value Stream Mapping (VSM)

Intertek Academy акредитация

VSM e подход за визуализация на производствения поток с цел синхронизиране на ритъма на процеса с този на клиента; Индетификация на дейности които добавят стойност към продукта и на такива, които представляват загуби;

Намаляване на времето и инвентара, както и увеличение на производствената ефективност. 

Цели на курса

След завършване на курса, участниците ще:

 • Разбират и ценят принципите за преобразуване на процесите чрез метода Value Stream Mapping (VSM) в контекста на Lean Production
 • Ще изградят трайни практически умения за повишаване на добавената стойност на работа и ще знаят как да прилагат наученото при ежедневното управление на производствените процеси
 • Ще постигнат подобрения в производството на избрано продуктово семейство в областта на работния инвентар, ритъма и стабилността на процеса, продуктивността и ангажираността на служителите
 • Ще получат Интертек сертификат за успешно преминат курс на обучение „Value Stream Mapping – Kaizen event”
Теми на курса
 • Смисъл, метод и ползи;
 • Казуси и добри практики; 
 • Пътна карта, стандартни символи и структура; 
 • Виртуална обиколка на потока за създаване на стойност; 
 • Начертаване потока на материали и информация; 
 • Нанасяне, валидиране и тълкуване на данни за актуалното състояние; 
 • Анализ на стойността VA/NVA и 8те разхищения; 
 • Анализ на потока TOC/bottlenecks; 
 • Анализ на ритъма CT, TT, Анализ на коренни причини за отклонения от целите RCA; 
 • Прогноза за показатели по процеса и съгласуване на желани подобрения; 
 • Начертаване потока за създаване на стойност в идеалния вариант, както и в серия от бъдещи варианти на изпълними интервали от време;
 • Документиране и регулярна проверка на план за действие

Профил на участниците
Обучението е подходящо за

 • Процесни инжинери; 
 • Инжинери качество; 
 • Логистика; 
 • Началници смяна; 
 • Служители, отговорни за обслужване на клиенти и др.

Предварителни изисквания
Няма предварително изисквания

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640