Resilient organisation

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението
Organizational Resilience е „способността на една организация да предвижда, да се подготвя, да реагира и да се адаптира към настъпили промени и внезапни смущения, за да оцелее и да просперира“. 

Тази способност се простира отвъд управлението на риска към по-цялостен подход съсредоточен върху успеха на бизнеса. Жилавата организация е тази, която не просто оцелява в дългосрочен план, но и процъфтява - преминавайки теста на времето.

Цели на курса

Разбиране на контекста на организацията и заплахите за нея в свят с бързо нарастваща турбуленция.
Разработване на практики и разширяване начина на мислене които да засилят организацията и допринесат за нейното оцеляване в криза

Теми на курса

 • Разглеждане на актуалната ситуация през призмата на бизнес непрекъсваемост; 
 • Оценка на риска; 
 • Термини и определения за жилава организация; 
 • Смисъл, подход и необходимост; 
 • Казуси и добри практики; 
 • Принципи на жилавата организация;
 • Характеристики на жилавата организация; 
 • Пътна карта за изграждане на жилавост по модел с персонализация; 
 • Ангажиране на мултифункционални екипи и план за действие

Профил на участниците

 • Лидери, Специалист по управление на риска, качеството, интегрирани системи; Отговорници в производството и др.
Предварителни изисквания
Няма предварително изисквания

   

  Имате въпроси? +359(2)9500640
   

  Имате въпроси?

  +359(2)9500640
  Bulgaria
  +359(2)9500640