Обучения в областта на управлението

Като лидер в областта на осигуряване на решения за съответствие, тестване, инспекции и сертификация, Intertek съдейства на организациите в областта на ефективното управление на техния бизнес.

Обученията се водят от преподаватели – експерти със задълбочени познания по отношение на системите за управление, които се внедряват с оглед повишаване на доверието на клиентите, инвеститорите и заинтересованите от организацията страни.

Курсовете ни в областта на управлението включват:  

Имате въпроси? +359(2)9500640