Въведение в ISO 27001:2013 - Управление на информационната сигурност

Курс за обучение Intertek Academy

ISO 27001:2013 е стандартът, който поставя изисквания към Системи за управление на информационната сигурност. Системата за управление на информационната сигурност е подход за управление на чувствителна за компанията информация по начин, който гарантира запазването на нейната сигурност.

Тази информация може да бъде вътрешнофирмена (ноу-хау, лични данни), както и собственост на клиенти.

Теми на курса

  • Стандарти, принципи, дефиниции;
  • Сертификация, акредитация и видове одити;
  • Процесен подход;
  • Методология за оценка на риска; Изискванията на ISO 27001:2013 и прилагането им на практика в дейността на организацията;

Цели на курса

След курса, Вие ще сте запознати с:

  • Начините за гарантиране на сигурността на фирмената информация и на тази на клиента;
  • осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса в случаи на извънредни ситуации и кризи.

Профил на участниците

n/a

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640