Преходен курс за одитори/водещи одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000:2018

CQI-IRCA акредитация

ISO 22000 съдържа изисквания за системи за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организациите трябва да демонстрират способността си да контролират рисковете за храните, с цел постоянно да предоставят безопасни крайни продукти, които да покриват изискванията както на потребителите, така и на приложимото законодателство.

След курса делегатите:

 

  • Ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на тяхната организация в периода на преход от ISO 22000:2005 към ISO 22000:2018;
  • Ще разбират и прилагат изискванията на стандарта ISO 22000:2018;
Теми на курса
  • Предназначение на Annex SL;
  • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
  • Запознаване с новите, ревизирани условия и норми;
  • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.
  • Преглед на преходните изисквания от ISO 22000:2005 към ISO 22000:2018; 
Профил на участниците

 

Този курс е подходящ за одитори и водещи одитори и експерти, в областта на Системите за управление на безопасността на хранителните продукти спрямо изискванията на ISO 22000.

Предварителни изисквания

Сертификат за вътрешен или Водещ одитор ISO 22000/ FSSC 22000
Препоръчително е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на осигуряването на безопасността на хранителните продукти.

Имате въпроси? +359(2)9500640