IFS – Вътрешни одитори на системи за безопасност на храните

Курс за обучение Intertek Academy

 IFS Food е одобрен от GFSI стандарт за сертифициране на безопасността и качеството на хранителните продукти и производствените процеси.

IFS Food е глобално призната сертификационна схема, която спомага за подобряване на репутацията на Вашия бранд, повишаване на доверието и проправяне на път към нови пазарни възможности. Стандартизирана система за оценяване спомага за избягване на необходимостта от повтарящи се одити и води до спестяване на средства и време.

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на IFS;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит на системата за безопасност на храните.
Теми на курса:
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Цел, принципи и изисквания на IFS;;
 • Управление на риска;
 • Управление на опасностите, основано на НАССР
 • Изисквания към производствения процес
 • Техники за извършване на одити в съответствие с ISO 19011:2018;

Профил на участниците
Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена или в процес на внедряване на Система за безопасността на храните, Лидери и членове на екипите по безопасност на храните, мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на безопасността на храните. 

Предварителни изисквания   

 • Познания в областта на ISO 9001 и HACCP 

Допълнителни детайли

 • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат.
 • Продължителност: 3 дни
 • Акредитация: Intertek Academy
 • Цена: 210 евро без ДДС
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640