Преходен курс за одитори-водещи одитори на Системи за управление на околната среда от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015

CQI & IRCA акредитация: 17881

С все по-нарастващата загриженост за състоянието на околната среда по цял свят, ISO 14001 се приема като доказателство за висока ангажираност по отношение на опазването на околната среда. Над 110 000 организации в 138 държави спазват изискванията на ISO 14001 и са сертифицирани от акредитирани организации, за да демонстрират своята ангажираност да посрещат редизвикателствата свързани с опазването на околната среда.

Серията стандарти ISO 14000 се отнася за „управлението на околната среда”, което осигурява насоки за организациите за това как:

  • Да намалят вредното въздействие от дейността си върху околната среда
  • Да постигнат непрекъснато усъвършенстване по отношение опазване на околната среда.

Теми на курса

  • Предназначение на Annex SL;
  • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
  • Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;
  • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддръжка в Annex SL.
  • Преглед на преходните изисквания от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015

Цели на курса

  • Ще придобият необходимата квалификация за поддържане на системата и за подпомагане на тяхната организация в периода на преход от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015;
  • Ще разбират и прилагат изискванията на стандарта ISO 14001:2015;

Предварителни изисквания

Необходимо е познаване на нормативните изисквания или практически опит в областта на системите за управление на качеството. Делегатите трябва да са запознати с ISO 14001:2008 и да имат сертификат от преминат курс за вътрешен или водещ одитор по стандарта.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy