ISO 39001 – Водещи одитори на системи за управление на безопасността на движение по пътищата

Курс за обучение Intertek Academy

ISO 39001:2012 е част от мерките, предвидени в Глобалния план на Общото събрание на ООН за десетилетието на действие за осигуряване пътната безопасност 2011-2020г. и част от стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011–2020 г.

Като част от усилията за намаляване на броя на произшествията и жертвите на пътя, институциите и компаниите внедряват системи за управление на пътната безопасност, базирани на ISO 39001:2012 - Системи за управление на пътната безопасност.

Теми на курса

 • Процесен подход;
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Акредитация, сертификация и видове одити;
 • Методология и принципи на Системата за управление на пътната безопасност
 • Концепция за „Риск базирано мислене”;
 • Подходите Safe system и Vision Zero
 • Доклад на Световната здравна организация към ООН за пътна безопасност;
 • „Десетилетие на действие 2010 - 2020” - инициатива на ООН (Decade of action 2010 – 2020);
 • Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020;
 • Структура, изисквания и прилагане на ISO 39001:2012;
 • Планиране, провеждане, докладване, извършване на последващи действия от одит;
 • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 39001;
 • Ще можете да разбирате насоките и приложението на СУПБ, съгласно ISO 39001;
 • Ще се запознаете с международно утвърдените практики за управление на безопасността на движението по пътищата;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Профил на участниците

Обучението е подходящо за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по пътна безопасност, fleet managers, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

Познаване на PDCA и основната структура на стандарта.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640