ISO 39001:2012 – Въведение в изискванията на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата

Курс за обучение Intertek Academy

ISO 39001:2012 е част от мерките, предвидени в Глобалния план на Общото събрание на ООН за десетилетието на действия за осигуряване пътната безопасност 2011 - 2020 г. и част от стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020г.

Като част от усилията за намаляване на броя на произшествията и жертвите на пътя, институциите и компаниите внедряват системи за управление на пътната безопасност, базирани на ISO 39001:2012.

Теми на курса

  • Стандарти, принципи, дефиниции;
  • Сертификация, акредитация и видове одити;
  • Процесен подход;
  • Принципи за управление на пътната безопасност;
  • Изисквания на ISO 39001:2012 и прилагането им на практика в дейността на организацията;

Цели на курса

След курса:

  • Ще познавате и интерпретирате изискванията на ISO 39001;
  • Ще разбирате насоките и приложението на СУПБ съгласно ISO 39001;
  • Ще се запознаете с международно утвърдените практики за управление на безопасността на движението по пътищата

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy