IATF 16949:2016 – Въведение в изискванията на IATF 16949:2016 - Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия

Курс за обучение Intertek Academy

Автомобилната индустрия в България се развива изключително бързо. Доставчици на редица международни производители на автомобили откриват производствени предприятия у нас.

Техническата спецификация ISO/TS 16949, за системи за управление на качеството в автомобилния сектор, към днешна дата се е превърнала в най-ползвания международен стандарт в глобалната верига на доставки на автомобилната индустрия.

На 01.10.2016 г. беше публикувана най-новата версия на стандарта IATF 16949:2016. IATF 16949:2016 не е самостоятелен стандарт за управление на качеството, a се прилага като допълнение към изискванията на ISO 9001:2015

Теми на курса

  • Процесен подход в автомобилостроенето;
  • Запознаване с изискванията на IATF 16949:2016
  • Запознаване с Core Tools (SPC, FMEA, APQP, PPAP, MSA);
  • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на IATF 16949:2016;
  • Ще можете да очертавате ключовите концепции и подходи в IATF 16949:2016

Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на качеството в автомобилната индустрия и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на качеството и за всички, които желаят да се запознаят с основните изисквания на IATF 16949:2016

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 

Intertek Academy