FMEA version 5.0

Intertek Academy акредитация

FMEA нова версия 2019 - През ноември 2017 AIAG и VDA издадоха проект на синхронизирания наръчник по FMEA. Промененият наръчник се очаква в края на 2019. Той ще осъществи кулминацията на 3 годишни обединени усилия за цялостна ревизия на AIAG FMEA наръчника между OEMs и членовете на Tier 1 доставчици на Automotive Industry Action Group (AIAG) и Verband der Automobilindustrie (VDA).

Продуктът на тази колаборация ще бъде нова унифицирана основа за най-висша степен методология за управление на риска – FMEA.

Цели на курса

Обучението цели надграждане на преимущества като внедрени системи за управление на качеството при различни видове производствени процеси. С усвояването на FMEA и придобиване на умения за прилагането му на практика, делегатите в обучението ще съумеят да повишат ефективността на производствената база.

Теми на курса

Някои други ключови промени ще бъдат:

 

  • Елиминиране на RPN
  • Има предварителни коментари, че RPN ще бъде премахнат и ще бъде подменено с AP или Action Priority (приоритет на действието)
  • 6 Стъпков FMEA Процес

 

Ревизираният FMEA сега ще се състои:

  • Стъпка 1: Дефиниция на обхвата и планиране на проекти
  • Стъпка 2: Структурен анализ
  • Стъпка 3: Функционален анализ
  • Стъпка 4: Анализ на приложенията
  • Стъпка 5: Анализ на риска
  • Стъпка 6: Оптимизация
FMEA-MSR

 

Ще бъде въведен нов метод. FMEA-MSR е допълнителен метод и означава “FMEA for Monitoring and System Response”( FMEA за наблюдение и отговор), който има за цел да поддържа сигурно състояние на системата (например по отношение на безопасност) или статус на регулаторно съответствие (например по отношение на околна среда) в рамките на операциите на клиента.

2 Типа Препоръчани Действия

Стъпка 6, Оптимизация ще промени FMEA наръчник 4-та версия в секция “Препоръчано Действие” да се раздели на: “Превантивно Действие“ и “Действие по детекция.”

Профил на участниците

Обучението е подходящо за всички представители на автомобилната индустрия и производствени предприятия, използващи или планиращи да внедрят FMEA.

Предварителни изисквания

Няма предварително изисквания


Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy