Обучения, приложими за сектори автомобилостроене и транспорт

Обученията, предназначение за организации в сектор автомобилостроене и транспорт, са полезни за професионалистите, които се стремят да подобрят ефективността, да минимизират рисковете, относими към тяхната дейност и да повишат конкурентоспособността си, при спазване на приложимите изисквания.

Историята на Intertek като глобален лидер, който предоставя услуги за организациите от сектор автомобилостроене и транспорт, е дългогодишна. Благодарение глобалното си позициониране и експертния си екип, Intertek допринася за надграждане на компетентността на представители на сектора, който реализира дейността си в динамични пазарни условия.

Обученията ни за сектор Автомобилостроене и Транспорт включват:

 

 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy