Сертификация спрямо ISO 27001

Информацията е много важен и непрекъснато променящ се актив на Вашата организация. Процесният подход на ISO 27001 ще съдейства за нейната защита.

Загубата на информация, кражбата на поверителни данни и увреждането на критични документи са реалност, която може да има сериозно въздействие върху Вашия бизнес. Следователно, от ключово значение е всички системи, които съдържат Вашата инфомация, да бъдат защитени чрез прилагането на Система за управление на информационната сигурност /СУИС/.

Стандартът осигурява структура за разработване и внедряване на СУИС, за защита на Вашите информационни активи, както и за управление, измерване и подобряване на Вашите процеси. Съдейства Ви да адресирате трите измерения на сигурността на информацията: конфиденциалност, интегритет и наличност.

Intertek е съдействал на множество организации по света за постигане на сертификация спрямо ISO 27001. 

За всяка от тях сме осигурили не просто сертификат, а инструменти за по-ефикасно управление на информационната сигурност. Съдействаме за адресиране на стратегическата стойност на ITотдела за бизнеса и необходимостта от предоставяне на висококачествени услуги.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640