Сертификация спрямо ISO 20000

Вашата IT система е критичен бизнес ресурс, за когото е необходим подходящ процес на управление и поддръжка.

Системите за информационни технологии и информацията, която поддържат са най-важният стратегически актив на организацията. Правилно управляваните услуги в областта са критичен компонент на бизнес успеха.

ISO 20000:2011 е първият международен стандарт за управелние на ITуслуги. ISO 20000 насърчава възприемането на интегриран процесен подход за предоставяне на ITуслуги. Стандартът е напълно съвместим с рамката на ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Intertek е съдействал на организации в целия свят чрез сертификации спрямо ISO 20000. За всяка от тях сме осигурили не просто сертификат, а инструменти за по-ефикасно управление. Съдействаме за адресиране на стратегическата стойност на ITотдела за бизнеса и необходимостта от предоставяне на висококачествени услуги.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640