Сертификация спрямо AS9100

Intertek съдейства на доставчиците на авиационната индустрия в целия свят при управление на рисковете за бизнеса, намаляване на документацията и бързо посрещане на изискванията на клиентите чрез предоставяне на сертификационни услуги във връзка с AS9100, AS9110 и AS9120.

В строго регулираните авиационна, космическа и отбранителни индустрии съответствието със стандарти за Системи за управление на качеството е задължителна стъпка, която трябва да бъде предприета с квалифициран партньор. Сертификацията на Вашата система за управление на качеството спрямо AS9100C, AS9110A илиAS9120A Ви осигурява възможността за следване на нови бизнес възможности в национален и международен план.

Производителите, дистрибуторите и доставчиците на услуги за авиацията по света познават полезността от партньорството с Intertek:

  • Intertekе сред първите сертификационни органи, акредитирани за сертификация спрямоAS9100, AS9110 и AS9120 стандартите, а сега е водещ сертификационен орган с оглед, AS-регистрирани площадки. Този опит ни дава уникална комбинация от опит и глобален достъп, който трудно може да бъде достигнат.
  • Водещите ни одитори, включително множество AIEA регистрирани, извършват одити, чиито резултати са отвъд съответствието – те предоставят възможност на клиентите да минимизират риска и да се насочат към потребностите на бизнеса .
  • Активното ни участие в Международната група по качество в авиацията (IAQG) ни позволява да следим нови и предстоящи тенденции в индустрията – информация, която предаваме към клиентите си, за да са напълно информирани за актуалните изисквания.
Имаме капацитет да извършваме одити, инспекции, тестове, сертификация и други услуги във връзка с осигуряване на качеството в глобален план.

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640