Сертификация спрямо ISO TS 16949

Intertek осигурява одити с високо ниво на техническа експертиза, ориентирани към бизнеса и подкрепени от дълга история в обслужване на сектор Автомобилостроене.

Сертификацията спрямо стандарта to ISO/TS 16949 спомага за намаляване на сложността и разходите, свързани с администрирането на съответствието със собствени програми на отделни клиенти. Повишената ефикасност не следва да спира с получаването на Вашия сертификат.

С партньор като Intertek в областта на одитите и сертификацията, ще разполагате с ценни инструменти за постигане на целите Ви, идентифициране на възможности за оптимизация на разходите и измерими подобрения в бизнеса.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640